Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie

Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie

II Festiwal Kultury Ziemi Zawkrzeńskiej

II FESTIWAL KULTURY ZIEMI ZAWRZEŃSKIEJ

„RATOWSKIE BRZMIENIA PRZESZŁOŚCI. RATOWO 1494-2014”


Uroczystą mszą św. w intencji mieszkańców Ratowa rozpoczął się 21 września w Sanktuarium
Św. Antoniego z Padwy w RatowieII Festiwal Kultury Ziemi Zawkrzeńskiej „Ratowskie Brzmienia

Przeszłości. Ratowo 1494-2014”.W programie przedsięwzięcia znalazł się również odczyt

poświęcony historii Ziemi Zawkrzeńskiej,odsłonięcie pamiątkowej tablicy, wystawa rękodzieła
artystów tego regionu oraz piknik rycerski „Śladami Pawła z Radzanowa”.

Mszy św. przewodniczył delegat Biskupa Płockiego, ksiądz infułat Aleksander Pasternakiewicz, który

wygłosił również homilię, przywołując w niej postać świętego Antoniego, rycerskiego syna

a jednocześnie wiernego sługi Bożego. Podkreślił, że św. Antoni w swoim cudownym ratowskim

wizerunku otaczał opieką tę ziemię od niepamiętnych czasów, kształtując w żyjących tu ludziach wspólny

system wartości.Ks. infułat wskazał także, iż od wieków wiara i kultura przenikały się w tym miejscu,

ojcowie bernardyni, którzy byli krzewicielami kultu św. Antoniego, w sposób istotny przyczyniali się

również do rozwoju kulturalnego i gospodarczego tych terenów. Podobnie współcześnie rozpoczynanie

Eucharystią wydarzeń kulturalnych powoduje, iż kościół staje sięnaszym domem, miejscem, gdzie się

modlimy, uczymy, zawiązujemy wspólnotę, skupioną wokół tych samych wartości.

Oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewnił chór działający przy parafii św. Rocha w Radzanowie.

Po mszy św. Konrad Wojnarowski, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama

Struzika wręczył dyplomyuznania instytucjom oraz osobom zaangażowanym w rozwój kultury

Ziemi Zawkrzeńskiej.List gratulacyjny z podziękowaniem za społeczne zaangażowanie sanktuarium

wystosował na ręce ks. rektora równieżStarosta Mławski, Włodzimierz Wojnarowski, współgospodarz

uroczystości.

Ziemia Zakrzeńska – to ziemia zasiedlona już w we wczesnym Średniowieczu, Stupsk, Grzebsk,

to jedne z najstarszych osad na całym Mazowszu – podkreślił ks. profesor Michał Grzybowski,

w odczycie, który wygłosił bezpośrednio po mszy św. Wieś Ratowo wzmiankowana została

po raz pierwszy 520 lat temu, jako wieś, która otrzymała prawa na tzw. prawie chełmińskim.

Na pewno istniała na długo przed tym wpisem, ale to dzięki niemu wiemy, że istniała już w

Średniowieczu. Ksiądz profesor wskazał także, że Ziemia Zawkrzeńska, zwana również Ziemią

Mławską, stanowi historyczną część Księstwa Płockiego. Na tych terenach dosyć wcześnie

zaczęły wyodrębniać się rody szlacheckie, stanowiące ośrodki rozwoju osadnictwa.

W odczycie zostały przywołane także postacie znamienitych rycerzy Zawkrza, w tym

w szczególności Pawła oraz Janusza z Radzanowa. Uwagę słuchaczy przykuły również

nieznane powszechnie fakty z burzliwego życia księcia płockiego Siemowita IV, hulaki,

utracjusza, człowieka o wielkich aspiracjach m.in. do tronu polskiego. Hulaszczy tryb

życia księcia doprowadził do zastawienia Ziemi Zawkrzeńskiej Krzyżakom, z rąk których

wykupiła te tereny dopiero królowa Jadwiga.

W dalszej części festiwalu została odsłonięta pamiątkowa tablica, będąca jednocześnie

symbolicznym zawierzeniem losów mieszkańców Ratowa opiece Matki Boskiej, w myśl

słów św. Antoniego „Nulla dies sine Maria. Żadnego dnia bez Maryi”.

II Festiwal Kultury Ziemi Zakrzeńskiej ma na celu zarówno przybliżenie zwłaszcza młodemu

pokoleniu bogatej historii tego terenu jak też zaprezentowanie dokonań współczesnych,

między poprzez prezentację rękodzieła miejscowych artystów, skupionych wokół Gminnego

Ośrodka Kultury w Radzanowie.

Po części oficjalnej przyszedł czas na poznawanie rycerskich zwyczajów w ciekawej formule

żywej lekcji historii, którą przygotowali rekonstruktorzy z agencji artystycznej Brz Art Artur Brzychcy.

Poza pokazami walk rycerskich i replik średniowiecznych elementów uzbrojenia, w programie pikniku

znalazła się m.in. nauka kaligrafii w skrybarium, konkurs na najciekawszy strój księżniczki, narty księcia Bolka,

stanowiące jeden z najstarszych przykładów publicznych rozrywek podczas jarmarków.

W uroczystościach wziął udział poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz, przedstawiciel
Wojewody Mazowieckiego,

Grzegorz Wróblewski, Starosta Mławski Włodzimierz Wojnarowski, proboszcz parafii Radzanów, ks. Jerzy Piątek,

przedstawiciele służb mundurowych, służby leśne Nadleśnictwa Dwukoły.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 przez Sanktuarium

św. Antoniego we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Diecezji Płockiej, Powiatem Mławskim, Gminą Radzanów,

Stowarzyszeniem Komitet Społeczny Ratujmy Ratowo. Patronat honorowy nad II Festiwalem Kultury Ziemi Zakrzeńskiej

objął Biskup Płocki Piotr Libera oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny

sprawowali: TVP Warszawa, DziennikParafialny.pl, Gość Niedzielny, Głos Mławy, MlawaInfo.pl, Nowy Kurier Mławski,

Posłaniec Św. Antoniego z Padwy, Tygodnik Gazeta Mławska, Tygodnik Płocki.

Obchody 520 rocznicy udokumentowanej historii Ratowa były zarazem uroczystym zakończeniem tegorocznej edycji

realizowanego przez sanktuarium począwszy od 2013 r. projektu „Historia vitae magistra est”, którego celem jest przybliżenie

w nietuzinkowej formule „żywej lekcji historii” przeszłości regionu oraz kształtowanie w młodym pokoleniu postawy przywiązania

do tradycji i dumy ze swojej małej Ojczyzny.
Wcześniej, w ramach projektu, w marcu b.r., zostały zorganizowane uroczystości - ku czci Powstańców Styczniowych Ziemi Zawkrzeńskiej

„Gloria Victis et Gloria memoribus. Chwała zwyciężonym i chwała tym, którzy pamiętają”, natomiast w czerwcu Dni Świętego Antoniego

oraz IV Ratowskie Spotkania Patriotyczne wraz z widowiskiem historycznym „Ratowo 1920-Radzanów 1939

 

 

 

 

 

 

"Ratowo 1920 - rekonstrukcja bitwy"

 

 

"Tam gdzie śpiewa skowronek"

 

 

Pierwsze Ratowskie Spotkanie Patriotyczne 15.08.2011

 

 

 

 

 

Projekt: 4webstudio.pl
© Sanktuarium-ratowo.pl 2010
Powered by Joomla!