Odwiedza nas 74 gości

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na "Prace ratunkowe i remontowe przy dachu kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie”,

Poniżej ogłoszenie oraz dokumentacja przetargowa 

OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OŚWIADCZENIE WYKONAWCA

WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ

WZÓR FORMULARZA OTERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT