Odwiedza nas 20 gości

 

Odrestaurowanie i przygotowanie zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego p. w. św. Antoniego Padewskiego do przyjmowania gości, pielgrzymów  z możliwością noclegu i wyżywienia.

Zespół sakralny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrz i otoczeniem w promieniu 50 m wpisany jest do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A – 68:

·         Kościół murowany z lat 1736 – 60
·         Klasztor poreformacki, mur. 1 poł. XVIII w.
·         Dzwonnica, drew. 1 poł. XVII w.
·         Plebanówka (CRR), mur. K. XIX w.
·         Mur przykościelny.

 


Zakres projektu obejmuje remont budynku klasztornego wraz z przyległymi ogrodami klasztornymi i wyposażenie ich do celów turystyczno edukacyjnych.
W zakres pac budowlanych wchodzi:

·         Wymiana stolarki okiennej,
·         Wymiana stolarki drzwiowej,
·         Rozbiórka starych i wykonanie nowych schodów zew. od strony wschodniej,
·         Izolacja fundamentów z foli kubełkowej (elewacja + parter),
·         Skucie tynków zew., wykonanie nowych oraz malowanie farbami silikonowymi,
·         Przełożenie kamiennych schodów od strony zachodniej,
·         Skucie tynków w piwnicy i wykonanie nowych wapiennych,
·         Wykonanie w piwnicy izolacji przeciwwilgociowej podłóg i wykonanie nowych posadzek,
·         Rozebranie starych i wykonanie nowych schodów do piwnicy,
·         Skucie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych na parterze i malowanie,
·         Zerwanie podłóg, wykonanie nowych podłóg i posadzek z izolacją termiczną (parter),
·         Renowacja schodów na piętro,
·         Skucie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych na piętrze i malowanie,
·         Usunięcie wszystkich sufitów i wykonanie nowych z płyt gipsowo kartonowych na piętrze,
·         Renowacja  podłóg (piętro),
·         Usunięcie polepy oraz desek ślepego pułapu z całej powierzchni stropu,
·         Wymiana stropów drewnianych na gęsto żebrowe nad pomieszczeniami 22, 24, 26 w projekcie,
·         Oczyszczenie, dezynsekcja i dezynfekcja belek drewnianych stropu poddasza (20%wymiana),
·         Izolacja termiczna z wełny min. Gr. 20cm na warstwie paraizolacji na poddaszu,
·         Wykonanie pasów podłogowych z desek na strychu,
·         Demontaż pokrycia dachowego i wymiana na nową dachówkę ceramiczną,
·         Oczyszczenie, dezynsekcja i dezynfekcja elementów więźby dachowej (25% wymiana),
·         Wymiana obróbek blacharskich,
·         Zabudowa dziedzińca klasztoru – z przeznaczeniem na salę szkoleniowo-konferencyjną,
·         Wyposażenie kuchni,
·         Wyposażenie pokoi noclegowych i sal,
·         Remont budynku gospodarczego pow. 100 m2,
·         Utwardzenie terenu wokół budynku,
·         Ogrodzenie terenu,
·         Instalacje sanitarne,
·         Instalacje elektryczne

Dostosowanie obiektu do potrzeb dla osób niepełnosprawnych (szyb windowy, winda, podjazd dla osób niepełnosprawnych zewnątrzZAKRES ROBÓT WYKONANYCH W latach 2012 -2015 :

remont elewacji zewnętrznej kościoła pw. św. Antoniego - dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego WM

-wymiana 32 okien w budynku klasztornym - dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego WM

- remont dachów klasztoru zabytkowego zespołu sakralnego - dofinansowano ze środków Premiera RP za pośrednictwem  Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego 

- remont elewacji zewnętrznej budynku klasztornego (ściana północno-wschodnia, południowa, ściany wirydarza) -  dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego 

- renowacja wnętrza południowo -wschodniego budynku klasztornego z przeznaczeniem na cele społeczne - dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 6.1. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 

- renowacja ogrodów bernardyńskich - dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

ZAKRES ROBÓT OBECNIE WYKONYWANYCH

remont konserwatorski elewacji ściany zachodniej budynku klasztornego z wymianą okien - dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego