Odwiedza nas 11 gości

Błogosławieństwo Dzieci w Uroczystość Świętego Antoniego z Padwy

Pieśń: "Kiedyś o Jezu" lub psalm: "Chwalcie o dziatki".

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Słowa Ewangelii według świętego Marka (10,13-16)

W owym czasie przynosili do Jezusa dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to; oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie;

nie przeszkadzajcie im, do takich, bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam:,

Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia

kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto Słowo Pańskie.

V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemię.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zrodzony przed wiekami;

chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku;

Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przyniesione Ci dzieci, oraz sam jako dziecię

zstąpiłeś w objęcia świętego Antoniego: racz, więc te dzieci zawczasu

otoczyć słodyczą swego błogosławieństwa i spraw, aby złość nie odmieniła ich umysłu,

oraz dozwól, aby za przyczyną tegoż świętego Antoniego, którego opiece i obronie je polecamy,

wzrastając w latach; mądrości i łasce, mogły zawsze Tobie się podobać.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R.: Amen.

(Kapłan kropi dzieci wodą święconą następnie udziela, błogosławieństwa):

Niech was błogosławi i niech strzeże serc waszych

Wszechmogący Bóg Ojciec,    i Syn, i Duch Święty. Amen.

***