Odwiedza nas 14 gości

 Planowane prace renowacyjne 

1) Dokończenie renowacji zabytkowej dzwonnicy

2) renowacja ołtarza bocznego Matki Bożej Śnieżnej 

 

Prace renowacyjne i wpływające korzystanie na użytkowanie obiektu wykonane w latach 2012-2019

 2019 

PROJEKT "RENOWACJA ZESPOŁU KLASZTORNEGO Z XVIII W. WRAZ Z OTOCZENIEM ORAZ RENOWACJA KOŚCIOŁA W CHOCISZEWIE WRAZ Z OTOCZENIEM 

zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 W ramach projektu dokonano renowacji krużganków kościoła, dokończono renowację budynku klasztornego, ogrodów przyklasztornych, pustelni, kuźni, stodoły i stajni. Ponadto w ramach projektu została przeprowadzona renowacja kościoła w Chociszewie. 

 

 

 

2018

PROJEKT "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU MŁAWSKIEGO, POWIATU CIECHANOWSKIEGO ORAZ POWIATU MŁAWSKIEGO" 

zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu wykonano głęboką termomodernizację oraz dokonano montażu instalacji pompy ciepła oraz instalację ogniw fotowoltaicznych. Poza zespołem klasztornym w Ratowie i CRR w Ratowie, termomodernizacji zostały poddane: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Domy Księży Emerytów w Płocku i Centrum Rozwoju Rodziny w Ciechanowie. 

 

 

 

 

 

 

 REMONT ZABYTKOWEJ DZWONNICY - I ETAP

Został zrealizowany pierwszy etap remontu zabytkowej dzwonnicy z 1732 roku, dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 

 

 

Wartość zabytkowa zespołu sakralnego w Ratowie 
Zespół sakralny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrz i otoczeniem w promieniu 50 m wpisany jest do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A – 68:

·         Kościół murowany z lat 1736 – 60
·         Klasztor poreformacki, mur. 1 poł. XVIII w.
·         Dzwonnica, drew. 1 poł. XVII w.
·         Mur przykościelny.

 Kościół pw. św. Antoniego stanowi unikatowy przykład stylu rokoko, wzorowanego na rokoko augsburskim a zwłaszcza rycinach znanego mistrza Carla Junca.